www.bip.gov.pl

wtorek, 18. stycznia 2022 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KPT
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPTNZ012015] Dostawa olejów dla KPT

 Załączniki:
  » [KPTNZ012015] SIWZ - dostawa olejów (206 KB)
  » [KPTNZ012015] Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie art 22 (25 KB)
  » [KPTNZ012015] Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art 24 (25 KB)
  » [KPTNZ012015] Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (72 KB)
  » [KPTNZ012015] Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy (58 KB)
  » [KPTNZ012015] Informacja dla Wykonawców _1_ - 05.02.2015 (50 KB)
  » [KPTNZ012015] Informacja dla Wykonawców _2_ - 09.02.2015 (50 KB)
  » [KPTNZ012015] Informacja o wyborze oferty (44 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 16 lutego 2015 roku

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/01/2015

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego na „sukcesywną dostawę olejów dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.”

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.
Baranowo, ul. Budowlanych 3-5, 62-081 Przeźmierowo
Wybrana oferta, uzyskała największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena.
W załączeniu przekazujemy informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz
z informacją na temat przyznanej punktacji (oceny ofert).

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu i złożenie oferty.


oznaczenie sprawy: KPT/NZ/01/2015

OGŁOSZENIE ZMIANA TERMINU

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania oferty, postanawia przedłużyć termin składania ofert.
 
Nowe terminy są następujące:
 
Termin składania ofert: 12 lutego 2015 roku godz. 10:00
 
Termin otwarcia ofert: 12 lutego 2015 roku godz. 10:15Kalisz, dnia 23 stycznia 2015 roku

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/01/2015

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

„Dostawa olejów dla

Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.”

 
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego) dostawy transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę produktów rafinacji ropy naftowej.
  2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Termin składania ofert: 09.02.2015 r. godz. 10:00

Utworzony: 2015-01-26 13:42:24 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-02-20 09:50:48 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony