www.bip.gov.pl

wtorek, 16. sierpnia 2022 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KPT
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: unieważnione

[KPTNZ132014] Dostawa olejów dla KPT

 Załączniki:
  » [KPTNZ132014] SIWZ (203 KB)
  » [KPTNZ132014] Zalacznik nr 1 do SIWZ - O_wiadczenie art 22 (32 KB)
  » [KPTNZ132014] Zalacznik nr 2 do SIWZ - O_wiadczenie art 24 (30 KB)
  » [KPTNZ132014] Zalacznik nr 3 - Formularz ofertowy (72 KB)
  » [KPTNZ132014] Zalacznik nr 4 - Projekt umowy (105 KB)
  » [KPTNZ132014] Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy na dzień 19.12.2014 (62 KB)
  » [KPTNZ132014] Informacja dla Wykonawców _1_ - 19.12.2014 (70 KB)
  » [KPTNZ132014] ZAWIADOMIENIE unieważnienienie (41 KB)
« powrót

OGŁOSZENIE ZMIANA TERMINU

 

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanawia przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

 

Termin składania ofert: 30 grudnia 2014 roku godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 30 grudnia 2014 roku godz. 10:15Kalisz, dnia 15grunia 2014 roku

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/13/2014

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

„Dostawa olejów dla

Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.

Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

 i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego) dostawy transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę produktów rafinacji ropy naftowej.
  2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

OGŁOSZENIE ZMIANA TERMINU

 

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanawia przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

 

Termin składania ofert: 30 grudnia 2014 roku godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 30 grudnia 2014 roku godz. 10:15


Utworzony: 2014-12-16 09:39:00 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-01-13 14:29:43 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony