www.bip.gov.pl

czwartek, 20. czerwca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KPT
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPTNZ082015] Przetarg na ubezpieczenie majątku

 Załączniki:
  » KPTNZ082015_0._SIWZ_2016_-_kpt.pdf (433 KB)
  » KPTNZ082015_1._Załącznik_nr_1_do_SIWZ_PKS_Opis_Przedmiotu_Zamówienia.pdf (1322 KB)
  » KPTNZ082015_1.1. Załącznik nr 1a_wykaz_pojazdów_PKS.xls (44 KB)
  » KPTNZ082015_1.2. Załącznik nr 1b.1_szkodowość_PKS.pdf (121 KB)
  » KPTNZ082015_1.3. Załącznik nr 1B.2_szkodowość_PKS.pdf (75 KB)
  » KPTNZ082015_1.4. Załącznik nr 1b.3_szkodowość_ PKS.pdf (153 KB)
  » KPTNZ082015_2._Załącznik_nr_2_do_SIWZ_KLA_Opis_Przedmiotu_Zamówienia.pdf (1310 KB)
  » KPTNZ082015_2.1. Załącznik nr 2a - Wykaz autobusów KLA_2016.xls (57 KB)
  » KPTNZ082015_2.2. Załącznik nr 2b.1_szkodowość_KLA.pdf (123 KB)
  » KPTNZ082015_2.3. Załącznik nr 2b.2_szkodowość_KLA.pdf (75 KB)
  » KPTNZ082015_2.4. Załącznik nr 2b.3_szkodowość_KLA.pdf (190 KB)
  » KPTNZ082015_3. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc (34 KB)
  » KPTNZ082015_4. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc (35 KB)
  » KPTNZ082015_5. Załącznik nr 5 do SIWZ_formularz ofertowy_PKS_wstępny.doc (241 KB)
  » KPTNZ082015_6. Załącznik nr 6 do SIWZ_formularz ofertowy_KLA_wstępny.doc (263 KB)
  » KPTNZ082015_7. Załącznik nr 7 do SIWZ_formularz ofertowy_PKS_oferta końcowa.doc (241 KB)
  » KPTNZ082015_8. Załącznik nr 8 do SIWZ_formularz ofertowy_KLA_oferta końcowa.doc (257 KB)
  » KPTNZ082015_9_Załącznik_nr_9_Projekt_umowy_cz1_cz2.pdf (544 KB)
  » [KPTNZ082015] Sprostowanie_do_SIWZ_-_18.12.2015.pdf (112 KB)
  » [KPTNZ082015] Informacja_dla_Wykonawców_17.12.2015.pdf (335 KB)
  » [KPTNZ082015] Informacja_dla_Wykonawców_(III).pdf (287 KB)
  » [KPTNZ082015] Informacja_dla_Wykonawców_(II)_18.12.2015.pdf (269 KB)
  » [KPTNZ082015] ZMIANA_treści_SIWZ_-_18.12.2015.pdf (583 KB)
  » [KPTNZ082015] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (260 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 28 grudnia 2015 roku

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/08/2015

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.:„Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.”

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w poszczególnych częściach, jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

 

Nr Części

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część I zamówienia - ubezpieczenie
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81 - 731 Sopot

Część II zamówienia - ubezpieczenie Kaliskich Linii Autobusowych Sp z o.o.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81 - 731 Sopot

Wybrane w poszczególnych Częściach oferty, uzyskały w tych Częściach największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena

Szczegóły - załącznik Informacja o wyborze oferty.
oznaczenie sprawy: KPT/NZ/08/2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. występując jako prowadzący postępowanie (Pełnomocnik Zamawiającego) zaprasza do złożenia oferty na:

CZĘŚĆ I - ubezpieczenie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz

CZĘŚĆ II - ubezpieczenie majątku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. ul. Majkowska 26, 62 - 800 Kalisz

Ofertę wstępną należy złożyć do dnia 22.12.2015 r. do godz. 10:00.
Szczegóły postępowania przedstawia SIWZ.

Kalisz, dnia 28 grudnia 2015 roku

 

 

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/08/2015

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.:„Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.”

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w poszczególnych częściach, jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

 

Nr Części

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część I zamówienia - ubezpieczenie

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

ul. Hestii 1, 81 - 731 Sopot

Część II zamówienia - ubezpieczenie Kaliskich Linii Autobusowych Sp z o.o.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

ul. Hestii 1, 81 - 731 Sopot

 

 

Wybrane w poszczególnych Częściach oferty, uzyskały w tych Częściach największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena

 

Szczegóły - załącznik Informacja o wyborze oferty.


Utworzony: 2015-12-14 14:40:17 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-12-28 14:38:20 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony