www.bip.gov.pl

poniedziałek, 04. grudnia 2023 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KPT
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPTNZ072015] Dostawa Opon

 Załączniki:
  » [KPTNZ072015] SIWZ - dostawy opon (478 KB)
  » [KPTNZ072015] Załącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków (31 KB)
  » [KPTNZ072015] Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (27 KB)
  » [KPTNZ072015] Załącznik nr 3 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe (33 KB)
  » [KPTNZ072015] Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy (62 KB)
  » [KPTNZ072015] Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (212 KB)
  » [KPTNZ072015] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (21.12.2015) (260 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 21 grudnia 2015 roku

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/07/2015

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.”

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

WULKANEX Mularczyk Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 27, 62 - 571 Stare Miasto

 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna i spełnia wymogi określone w SIWZ i jest ofertą, która uzyskała największą liczbę punktów tj. 95 pkt.

 

Szczegóły - Załącznik Informacja o wyborze oferty.numer sprawy: KPT/NZ/07/2015
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
 
„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon dla
Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.,”
 
  1. Przedmiot zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego) dostawy fabrycznie nowych opon do autobusów w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.

  2. Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie:


    Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
    ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

Utworzony: 2015-11-23 14:10:06 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-12-22 12:33:26 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony