www.bip.gov.pl

poniedziałek, 04. grudnia 2023 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KPT
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

[KPTNZ072013] OGŁOSZENIE- Zakup siedmiu używanych autobusów do komunikacji międzymiastowej

 Załączniki:
  » [KPTNZ072013] SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA (48 KB)
  » [KPTNZ072013] Załącznik nr 1- Formularz ofertowy (29 KB)
  » [KPTNZ072013] Załącznik nr 2 - Kompletacja oferowanego autobusu (53 KB)
  » [KPTNZ072013] 2013.07.05 Informacja dla Wykonawców (32 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 10.07.2013 r.

Oznaczenie sprawy KPT/NZ/07/2013

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Spółka z o.o.

62 - 800 Kalisz, ul. Wrocławska 30 - 38,

tel. 62 7680000, fax 62 7680022 , adres internetowy: www.pks.kalisz.pl

OGŁASZA

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego na:
zakup wraz z dostawą używanych autobusów do komunikacji międzymiastowej, spełniających wymagania stawiane pojazdom określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. nr 108 poz. 908 z 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 poz.262 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) w ilości 7 sztuk dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać takie informacje jak:

· Marka i Typ autobusu

· Datę ważności badania technicznego

· Datę ważności aktualnego ubezpieczenia OC

· Przebieg pojazdu

· Rok produkcji

· Cenę netto i brutto

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o., 62 - 800 Kalisz, ul. Wrocławska 30 - 38, I piętro, pokój nr 101 (sekretariat) w godzinach pracy PKS w Kaliszu Sp. z o.o. tj. w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) a ofercie zostanie nadany kolejny numer.Termin składania ofert do dnia 31.07.2013 r. o godz. 12:00.

UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

- w sprawach merytorycznych:

Piotr Bewziuk - +48 62 768 00 56

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny.

Kalisz, dnia 10.07.2013 r.

Zarząd
PKS w Kaliszu Sp. z o.o.

Utworzony: 2013-07-11 09:47:56 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-12-17 16:41:56 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony