www.bip.gov.pl

poniedziałek, 04. grudnia 2023 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KPT
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPT-13202012] Sprzątanie autobusów i pomieszczeń Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o

 Załączniki:
  » [KPT-13202012] SIWZ (74 KB)
  » [KPT-13202012] Załącznik nr 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (59 KB)
  » [KPT-13202012] Załącznik nr 2 - Oświadczenie spełnie warunków (30 KB)
  » [KPT-13202012] Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (26 KB)
  » [KPT-13202012] Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe (38 KB)
  » [KPT-13202012] Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy (52 KB)
  » [KPT-13202012] Załącznik nr 6 - Projekt umowy (76 KB)
  » [KPT-13202012] Wyborze oferty (777 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 21 grudnia 2012 roku


oznaczenie sprawy: KPT - 13/20/2012

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

SOLCOM - BAYARD Sp. z o.o.
ul. Janickiego 20B, 60 - 542 Poznań

Wybrana oferta, uzyskała największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena.

W załączeniu przekazujemy informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz
z informacją na temat przyznanej punktacji (oceny ofert).

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu i złożenie oferty.


 
 
Kalisz, dnia 13 grudnia 2012 roku

oznaczenie sprawy: KPT - 13/20/2012

ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY
(zapytanie o cenę)

 

  1. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. występując jako prowadzący postępowanie (Pełnomocnik Zamawiającego) zaprasza do złożenia oferty:

    na sprzątanie autobusów i pomieszczeń Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

    ul. Majkowska 26, 62 - 800 Kalisz.

  2. Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2012 r. do godz. 12:00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj.:

    Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.

    ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

Utworzony: 2012-12-13 14:33:13 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2012-12-21 14:50:13 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony