www.bip.gov.pl

czwartek, 20. czerwca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KPT
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPT-13142012] ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY (UBEZPIECZENIE)

 Załączniki:
  » 0.SIWZ (82 KB)
  » 1.(SIWZ)- PKS opis przedmiotu zamówienia (69 KB)
  » 1.1. (SIWZ) - Wykaz nr 1 PKS Wykaz pojazdów do ubezpieczenia 2013 (50 KB)
  » 2. (SIWZ) - KLA opis przedmiotu zamówienia (68 KB)
  » 2.1. (SIWZ) - WYKAZ nr 1 KLA wykaz pojazdów do ubezpieczenia 2013 (69 KB)
  » 3.(SIWZ) Oświadczenie nr 1 (31 KB)
  » 4. Oświadczenie nr 2 (28 KB)
  » 5. (SIWZ) - Formlarz ofertowy PKS (wstępna) (44 KB)
  » 6. (SIWZ) - FORMULARZ OFERTOWY - KLA (wstępna) (44 KB)
  » 7. (SIWZ) - Formlarz ofertowy PKS (końcowa) (255 KB)
  » 8. (SIWZ) - FORMULARZ OFERTOWY - KLA (końcowa) (195 KB)
  » 9.Umowa Cz. I i Cz.II (68 KB)
  » 2012.11.23 - Pytania i odpowiedzi od 1 do 2 (1008 KB)
  » 2012.11.27 - Pytania i odpowiedzi od 3 do 6 (34 KB)
  » 2012.11.29 - Pytania i odpowiedzi 7 (37 KB)
  » [KPT-13/14/2012] Wybór oferty (280 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 19 grudnia 2012 roku

oznaczenie sprawy: KPT - 13/14/2012

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w poszczególnych częściach, jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:


Część I (PKS) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Część II (KLA) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81 - 731 Sopot

Wybrane w poszczególnych Częściach oferty, uzyskały w tych Częściach największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena. W załączeniu przekazujemy informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z informacją na temat przyznanej punktacji (oceny ofert) w ramach poszczególnych Części. Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu i złożenie oferty.

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że termin składania ofert wstępnych zostaje przesunięty na dzień 07.12.2012 r. do godziny 1200. Otwarcie ofert wstępnych odbędzie się (miejsce jak w SIWZ) w dniu 07.12.2012 r. o godz. 1230.

 

Jednocześnie informujemy, iż oferty złożone wg starych zasad, na żądanie oferenta, będą zwrócone bez otwarcia.

 

 

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że termin składania ofert wstępnych zostaje przesunięty na dzień 07.12.2012 r. do godziny 1200. Otwarcie ofert wstępnych odbędzie się (miejsce jak w SIWZ) w dniu 07.12.2012 r. o godz. 1230.


Jednocześnie informujemy, iż oferty złożone wg starych zasad, na żądanie oferenta, będą zwrócono bez otwarcia.

 

oznaczenie sprawy: KPT - 13/14/2012

ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY
(zapytanie o cenę)

  1. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. występując jako prowadzący postępowanie (Pełnomocnik Zamawiającego) zaprasza do złożenia oferty na:

    CZĘŚĆ I - ubezpieczenie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz

    CZĘŚĆ II - ubezpieczenie majątku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. ul. Majkowska 26, 62 - 800 Kalisz

  2. Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2012 r. do godz. 1200 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj.:

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).


 


Utworzony: 2012-11-16 14:41:59 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2012-12-20 13:36:54 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony