www.bip.gov.pl

poniedziałek, 04. grudnia 2023 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KPT
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

PRZETARG - budowa budynku usługowego – warsztatu mechaniki pojazdowej z częścią warsztatową, magazynową pomieszczeniami socjalno – biurowymi oraz drogami i parkingiem w Kaliszu

 Załączniki:
  » SIWZ (133 KB)
  » Załącznik 01 do SIWZ - Projekt umowy (65 KB)
  » Załącznik 02 do SIWZ - Formularz oferty (30 KB)
  » Załącznik 03 do SIWZ - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (25 KB)
  » Załącznik 04 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków (24 KB)
  » Załącznik 05 do SIWZ - Potencjał osobowy (36 KB)
  » Załącznik 06 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe (34 KB)
  » Załacznik 07 do SIWZ - Dok. projektowa cz. 01 - Projekt budowlany br. architektonicznej (6859 KB)
  » Załacznik 07 do SIWZ - Dok. projektowa cz. 02 - Projekt budowlany br. konstrukcyjnej (11246 KB)
  » Załacznik 07 do SIWZ - Dok. projektowa cz. 03 - Projekt budowlany br. sanitarne. (8739 KB)
  » Załacznik 07 do SIWZ - Dok. projektowa cz. 04 - Projekt budowlany br. elektrycznej (11669 KB)
  » Załacznik 07 do SIWZ - Dok. projektowa cz. 05 - Kosztorys ofertowo - budwolany (547 KB)
  » Załacznik 07 do SIWZ - Dok. projektowa cz. 07 - Przedmiary elektryczne (279 KB)
  » Załacznik 07 do SIWZ - Dok. projektowa cz. 06 - Przedmiary sanitarne (554 KB)
  » Pytania i wyjąsnienia SIWZ - cz. I 2012.09.17 (65 KB)
  » Pytania i wyjąsnienia SIWZ - cz. II 2012.09.21 (34 KB)
« powrót

O G Ł O S Z E N I E

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz

O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „budowa budynku usługowego - warsztatu mechaniki pojazdowej z częścią warsztatową, magazynową pomieszczeniami socjalno - biurowymi oraz drogami i parkingiem
w Kaliszu"


Przedmiot zamówienia :

     Przedmiotem niniejszego zamówienia nie publicznego sektorowego jest wybudowanie budynku usługowego - warsztatu mechaniki pojazdowej z częścią warsztatową, magazynową pomieszczeniami socjalno - biurowymi w Kaliszu
przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (działki nr: 2/7, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 3/2 i 4 (obręb 102)
     Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej , oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.        
  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać na stronie internetowej  www.kpt-kalisz.pl lub siedzibie Spółki.
  2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
  3. Zamawiający:
    Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
    62 - 800 Kalisz, ul. Wrocławska 30 - 38


adres do korespondencji: jak wyżej
NIP:  618-21-37-238
REGON:  P-301808700
faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 62 768-00-22
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:
sekretariat@kpt-kalisz.pl
adres strony internetowej:  www.kpt-kalisz.pl
godziny pracy: 7:00-15:00 (od poniedziałku do piątku)


Utworzony: 2012-09-06 14:19:22 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2012-10-10 07:50:07 przez Admin Administracyjny (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony